HjemMarko Nikkos skyteskole info.
Vil minne om skyteskolen, og informere om at vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette. Det er fortsatt mulig å melde seg på skyteskolen.

NMFs rekrutteringstevne
Antallet påmeldte og interesserte er i en slik størrelsesorden at det kommer til å holde med en dag for dette stevnet. Flere har etterlyst grovriflestevner, så da endres datoen for finrifle rekrutteringsstevnet til 2. mai og så setter vi opp et Grovriflestevne 3. mai. 1. mai blir fortsatt trenings/innskytingsdag. Legg merke til at finrifle og grovrifle skytes hver sin dag, og kun på den dagen som er satt opp.

NMFs rekrutteringstevne rifle
NMF avholder et rekrutteringstevne for rifleskyttere finrifle 2.mai 2015 på Meheia mellom Kongsberg og Notodden.
Det vil bli muligheter for trening/innskyting 1.mai. Det organiseres med muligheter for grilling på kveldstid, og for dem som tar med campingbil/campingvogn/telt er det muligheter for overnatting i området. De nasjonale og de internasjonale finrifle øvelsene arrangeres, i tillegg til to uaproberte øvelser.
Mer informasjon kommer. Påmelding og spørsmål til: post@metallsilhuett.no

Marko Nikkos skyteskole
NMF har nå fått en avtale med en av verdens beste metallsilhuett rifleskyttere, Marko Nikko, om å komme til norge for å ha "skyteskole" for våre medlemmer. Foreløpig dato er 30.-31.mai og arrangementet er tenkt avholdt på KMS banen på Meheia. NMF ønsker tilbakemelding på hvem som ønsker å delta på dette. 
Send tilbakemeldingene på facebook eller på mail: president@metallsilhuett.no

NMFs Generalforsamling
Minner om NMFs Generalforsamling lørdag 14. februar kl 15:00 med vinterskyting fra 12:00 samme dag på Eidsvoll Sportskytteres bane. Spør din klubbs kontaktperson om klubben har delegater nok til å fylle sine plasser. Vinterskytingen kan man også delta på uten å være delegat til GF.Next page: Om NMF