Nasjonalt Regelverk

NASJONALE TEKNISKE REGLER

NASJONALE (NORSKE) REGLER IHT VEDTAK PÅ NMF GENERALFORSAMLINGER.
Dette er regler godkjent kun til nasjonale stevner.
Det er helt opp til den enkelte arrangør av metallsilhuettstevner om de norske øvelsene skal tas med på stevneprogrammet. Det anbefales at stevnearrangør - om han ønsker at alle, eller noen av de godkjente nasjonale øvelser tas med - påfører dette på terminliste og/eller stevneinnbydelse.
Oppdatert med endringer fra Generalforsamlingen 19. februar 2011

SEKSJON A: Fri I m/ kikkert (Fri I)

a) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i "full skala" etter NMFs offisielle maler.

b) Fri I våpen:

 • Alle våpen godkjent i Produksjons-øvelse. (Se "Generelle tekniske regler for Håndvåpen". Seksjon II: Produksjon pkt. A. Produksjonsvåpen)
 • Alle siktemidler er tillatt, herunder kikkertsikte, Aimpoint sikte etc.
 • Total tillatt vekt m/kikkert: 2041 g.
 • Retningslinjer for kikkert og montasjer. Se Seksjon II: Produksjon. pkt. B. Kikkertmontasje for pistol, og pkt. C. Kikkertsikte.
 • Spesielt kamrede løp tillates. (Såfremt maksimale mål og vekt overholdes iht. Seksjon II: Produksjon) Herunder også 14" T/C Contender-løp kappet til 10,75" (273 mm).

c) Klassifisering:
Fri I skytes uklassifisert. Dvs. kun en klasse.

d) Skytestilling:
Det tillates Fri skytestilling. Se "Generelle tekniske regler for Håndvåpen" Seksjon I: Skytestilling. Pkt. A. Med tillegg at det tillates også liggende skytestilling på magen med skjefte, eller deler av skjeftet støttet på bakken eller underlaget.

SEKSJON B: Fri II, 1/2 Size m/kikkert (Fri II 1/2 Size)

a) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i 1/2 størrelse av "full skala" etter NMFs offisielle maler.

b) Fri II 1/2 Size våpen:

 • Etthvert våpen godkjent i Fri II (Unlimited). (Se under "Generelle tekniske regler for Håndvåpen". Seksjon III: Fri II.)
 • Etthvert våpen godkjent i Fri I m/ kikkert (Fri I), se Seksjon A.
 • Vekt: 2041g med tillegg av kikkert og kikkertmontasje.
 • Alle siktemidler er tillatt, herunder kikkertsikte, Aimpoint sikte etc.
 • Retningslinjer for kikkert og montasjer. Se Seksjon II: Produksjon. pkt. B. Kikkertmontasje for pistol, og pkt. C. Kikkertsikte.

c) Klassifisering:
Fri II 1/2 Size skytes uklassifisert. Dvs. kun en klasse.
d) Skytestilling:
Det tillates Fri skytestilling. Se "Tekniske regler for Håndvåpen". Seksjon I: Skytestilling. Pkt. A. Med tillegg at det tillates også liggende skytestilling på magen med skjefte, eller deler av skjeftet støttet på bakken eller underlaget.

SEKSJON C: Junior-kategori

 

Iht NMFs årsmøtevedtak 16 november 1986, samt senere vedtak godkjent på NMFs Årsmøte 1987, er følgende retningslinjer for Junior gjeldene:

 • I NMF er en skytter junior til han/hun har fylt 18 år.
 • Junior-kategorien har kun en øvelse: Fin Produksjon
 • Junior skytes uklassifisert. Dvs. kun en klasse.

Om en skytter som tilfredsstiller kravene til å skyte i Junior allikevel ønsker å skyte i de ordinære øvelser med klasse-inndeling kan han/hun gjøre det. Det forutsetter imidlertid at han/hun må klassifiseres iht. til oppnådde resultater. Derved kan skytteren kun konkurrere i disse øvelser/klasser, og ikke alternere mellom disse og Junior-kategorien.

Det henstilles det til den enkelte stevnearrangører å opprette egen kategori for Junior med attraktiv premiering.

SEKSJON D: Luftpistol

 

Ref. NMFs Årsmøte 1995 er følgende retningslinjer for Luftpistol gjeldene:

 • For deltagere under 18 år (Junior) innkreves ikke ordinær startlisens.
 • For deltagere under 13 år (Rekrutt) fravikes krav om medlemskap i NMF for deltagelse i lokalearrangement.
 • Begge de to ovennevnte avvik gjelder kun for Luft Pistol.

a) Norske øvelser:
Det konkurreres i fire øvelser:

Øvelser

Skytestilling

Fristil

Fristil

Stående

Stående

Junior

Fristil

Rekrutt

Fristil med evt. støtte

b) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i 1/10 størrelse av "full skala" etter NMFs offisielle maler.
På grunn av størrelsen kan utskjæringer i bukkehornet sløyfes.

Materialer:      3,5 - 4 mm stålplate.

c) Figuroppsett:
Kylling      5 m
Gris         10 m
Kalkun    15 m
Bukk       20 m

Avstandstoleranse: +/- 0,5 m på alle avstander.

d) Våpen:
Pistoler hvor prosjektilet drives av komprimert gass, luft eller CO2, med kaliber 4.5 mm.
Våpen skal tilfredsstille kravene til luftpistol etter NSFs reglement (UIT).

e) Felles bestemmelser:
Skytetid:       2 min.
Påbud:          Prosjektiler i bly eller tilsvarende bløtt materiale.
Forbud:         Alle harde prosjektiler, eks. BB-stålhagl.

f) Spesielle regler for Junior:

 • I NMF er en skytter Junior fra og med det året skytteren fyller 13 år

og ut det året han/hun fyller 18 år.

 • Junior skytes uklassifisert. Dvs. kun en klasse.

g) Spesielle regler for Rekrutt:

 • I NMF er en skytter Rekrutt til det året han/hun fyller 13 år.
 • Rekrutt skytes uklassifisert. Dvs. kun en klasse.
 • For Rekrutt er det tillatt å støtte våpenet mot et plant underlag (eks. gulv).

h) Klassifisering:
Anbefalt klassifisering lik Finpistol - Fri II og Produksjon.
Se "Spesielle tekniske regler for Finpistol" E. Klassifisering.

Klasser

Fristil

Stående

INT

36 ‑40

23 ‑40

A

26 ‑35

11 ‑22

B

0 ‑25

0 ‑10

SEKSJON E: Luftgevær

Ref. NMFs Årsmøte 2009 er følgende retningslinjer for Luftrifle gjeldene:

 • For deltagere under 18 år (Junior) kan myk støtte (eks. ”Normapute”) under våpenet benyttes i øvelsen junior.
 • Øvelsen Junior er kun åpen for de under 18 år.

a) Norske øvelser:
Det konkurreres i tre øvelser:

Øvelse

Skytestilling

Silhuett

Stående

Fri

Fristil

Junior

Fristil med evnt. støtte

b) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i 1/10 størrelse av "full skala" etter NMFs offisielle maler.
På grunn av størrelsen kan utskjæringer i bukkehornet sløyfes.

Materialer:      3,5 - 4 mm stålplate.

c) Figuroppsett:
Kylling            20 m.
Gris                 30 m.
Kalkun            38,5 m
Bukk               50 m

Avstandstoleranse: +/- 0,5 m på alle avstander.

d) Våpen:

 • Rifler hvor prosjektilet drives av komprimert gass, luft eller CO2, 
  med kaliber 4,5 mm eller .22 (5,6 mm).
 • Fri vekt og sikter.

e) Felles bestemmelser:
Skytetid:           2 1/2 min.
Avtrekk:            Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.
Skytestilling:     Silhuett: Stående, uten reimer eller andre støttemidler. 
Fri: fristil uten reimer eller andre støttemidler. Våpenet holdes kun oppe av skytteren.
Junior: fristil uten reimer, men myk støtte under våpenet kan benyttes.
Påbud:               Prosjektiler i bly eller tilsvarende bløtt materiale.
Forbud:             Alle harde prosjektiler, eks. BB-stålhagl.

f) Klassifisering:
Anbefalt klassifisering lik kaliber .22 Lett rifle.
Se "Spesielle tekniske regler for Fin rifle" Seksjon IV: Klassifisering.

Klasser

Silhuett

INT

32 ‑40

Master

25 ‑31

A

18 ‑24

B

0 ‑17

g) Spesielle regler for Junior:

 • I NMF er en skytter Junior til han/hun har fylt 18 år.
 • Junior skytes uklassifisert. Dvs. kun en klasse.

SEKSJON F: Kal. .22 rifle

a) Norsk øvelse:
Det konkurreres i en øvelse:

Øvelser

Skytestilling

Fri

Fri

Se også "Spesielle tekniske regler for Fin rifle" for de ordinære godkjente øvelser for Fin rifle: "Silhuett" og "Produksjon".

b) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i 1/5 størrelse av "full skala" etter NMFs offisielle maler.
På grunn av størrelsen kan utskjæringer i bukkehornet sløyfes.

Materialer:      6 mm stålplate (1/4'').

c) Figuroppsett:
Kylling        40 m
Gris              60 m
Kalkun         77 m
Bukk          100 m

Avstandstoleranse: +/- 1% på alle avstander.

d) Felles bestemmelser:
Skytetid:           2 1/2 min.
Avtrekk:            Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.
Skytestilling:     Fri, uten kunstig støtte
Forbud:             .22 sporlys.

e) Spesielle regler for øvelsen "Fri":
Enhver rifle kamret for kal. .22 Short, Long eller Long Rifle rimfire patroner, med åpne eller optiske sikter, herunder diopter og sikter uten forstørrelse (jfr. Aimpoint), kan brukes.
Fri vekt.

SEKSJON G: Grov rifle

a) Norske øvelser:
(Tilpasset avstander for DFS 300 m skytebaner.)
Det konkurreres i to øvelser:

Øvelser

Skytestilling

Åpne sikter

Stående

Optiske sikter

Stående

Se også "Spesielle tekniske regler for Grov rifle" for de ordinære godkjente øvelser for Grov rifle: "Silhuettrifle" og "Jaktrifle". (Disse øvelsene kan også skytes på 3/5 figurer med avstand på 300 m).

b) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i 3/5 størrelse av "full skala" etter NMFs offisielle maler.

Materialer:         Figurene kan lages av vanlige stålplater, men dette er en lite varig løsning, så det anbefales å bruke stålplater av kvalitet T1 (sliteplate) da dette har mye større hardhet. I utgangspunktet anbefales for de to korteste holdene 15-16 mm (T1-stål), for de to lengste 10 - 12 mm (T1-stål).

c) Figuroppsett:
Kylling      120 m
Gris            180 m
Kalkun       235 m
Bukk          300 m

Avstandstoleranse: +/- 5m på alle avstander.

d) Felles bestemmelser:
Skytetid:           2 1/2 min.
Avtrekk:            Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.
Skytestilling:     Stående, uten reimer eller andre støttemidler.
Forbud:             Ammunisjon i magnumkalibre og wildcat kalibre. Alle typer Militærammunisjon med fargemerking, eller ammunisjon der kula inneholder mer enn bare bly. I tilfelle det oppdages at figurene kratres mer enn vanlig, vil skytter bli nektet å fortsette med samme type ammunisjon.

e) Spesielle regler for øvelsen "Åpne sikter":
Enhver rifle med åpne sikter , herunder diopter, kan brukes. Fri vekt.

f) Spesielle regler for øvelsen "Optiske sikter":
Enhver rifle med optiske sikter, herunder sikter uten forstørrelse (jfr. Aimpoint), kan brukes. Fri vekt.

SEKSJON H: Sikkerhet våpen

 

Alle våpen skal være tomme og åpne, og munningen skal peke ned når de bringes til og fra standplass. Så også hele tiden mens de håndteres på standplass, bare med unntak av tiden mellom lading og stans. Med åpne forståes:
1. Sluttstykket helt tilbake.
2. Ladeklaff svingt ut.
3. Sylinder svingt ut.
4. Magasin ute.
5. Fallblokk nede.

SEKSJON I: Nordisk klassesystem

 

Etter årsmøtevedtak 01.02.97, og i samarbeid med de øvrige nordiske metallsilhuettforbund er følgende Nordiske klassesystem utarbeidet:

a) Klassifisering i Grovpistol og Finpistol

Klasser

Fri II

Produksjon

Revolver

INT

39 ‑40

38 ‑40

36 ‑40

A

31 ‑38

26 ‑37

21 ‑35

B

0 ‑30

0 ‑25

0 ‑20

Øvrige klassegrenser følger IMSSUs regelverk.

b) Opprykk:
Årlig etter 1 stevne med resultat i høyere klasse.

c) Nedrykk:
Årlig etter søknad til styret, med 5 resultater etter hverandre i lavere klasse.

d) Reklassifisering innenfor samme år
Dersom det oppnås et resultat i et internasjonal stevne over grensen for den klassen skytteren stiller i, vil skytteren rykke opp i ny klasse fra og med neste internasjonale stevne innenfor samme kalenderåret. Det oppnådde resultatet skal både brukes for fastsetting av skytterens Nordisk- og IMSSU-klassefisering.

SEKSJON J: Fin og Grov Konvensjonell

 

a) Figurspesifikasjoner:
For Fin Konvensjonell skal figurene skal være i 3/8 av "full skala" etter NMFs offisielle maler. For Grov Konvensjonell skal figurene skal være i "full skala"

b) Våpen:
Skal være i henhold til Produksjonsreglene (se "Generelle tekniske regler for Håndvåpen". Seksjon II: Produksjon pkt. A. Produksjonsvåpen), med følgende unntak:

 • Det er ikke tillatt med boltmekanisme

c) Klassifisering:
Konvensjonell skytes i henhold til klassen ”Nordisk produksjon” dvs:

Klasser

Konvensjonell

INT

38 ‑40

A

26 ‑37

B

0 ‑25

e) Skytestilling:
Det tillates Fri skytestilling. Se "Generelle tekniske regler for Håndvåpen" Seksjon I: Skytestilling. Pkt. A.

f) Rekkefølge av øvelser dersom flere øvelser blir skutt med samme våpen
Øvelsene er rangert slik: Revolver, Konvensjonell, Produksjon og Fri II, med Fri II som den høyeste.

Ethvert produksjonsvåpen kan brukes i en "høyere" øvelse, etter først å ha vært bruk i sin egen øvelse. (Eks.: dersom Konvensjonell skal skytes med en revolver, må man skyte Revolverøvelsen før Konvensjonell).

g) Konvensjonell i Sammelagt øvelser
Poengsummen skutt i Konvensjonell regnes i Sammenlagt i stedet for øvelsen Produksjon dersom Konvensjonell blir skutt før Produksjon eller isteden for Produksjon. Dersom Konvensjonell skytes etter Produksjon tas ikke poengsummen med i Sammenlagt.

SEKSJON K: Field Revolver

 

a) Figurspesifikasjon
Figurene skal være i henhold til reglene i ”Spesielle tekniske regler for Field-pistol”

b) Figuroppsett
Skal være i henhold til reglene i ”Spesielle tekniske regler for Field-pistol”

c) Våpen
Skal være i henhold til reglene for øvelsen ”grov revolver”, med følgende unntak:

 • Maksimal løpslengde 216 mm (8,5’’)

I tillegg kan våpen godkjent i henhold til NFS regelverk for ”Revolverfelt” benyttes.

For alle våpen gjelder NMF regler for sikkert avtrekk uten begrensning på avtrekksvekt.

d) Patroner
Enhver patron med maksimal hylselengde inntil 32,8mm (1,29’’) er tillatt. Dvs patroner med samme eller mindre hylselengde som .357 mag. og .44 mag.

e) Klassifisering
Field Revolver skytes i henhold til klassen ”Nordisk produksjon” dvs:

Klasser

Field Revolver

INT

38 ‑40

A

26 ‑37

B

0 ‑25

f) Skytestilling
Det tillates fri skytestilling. Se ”Generelle tekniske regler for håndvåpen” Seksjon I: Skytestilling. Pkt. A.

Det tillates også liggende skytestilling på magen med skjefte, eller deler av skjeftet, støttet på bakken eller underlaget.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det å bruke en skytestilling på magen for uerfarende skyttere eller ved bruk av våpen med løp kortere eller lik 6 tommer.

Når skytter har inntatt skytestilling, skal ingen del av skytterens kropp være i "faresonen", dvs i et traktformet område fra våpenmunningen mot figurene i en 45 graders vinkel over, under, høyre og venstre fra senterlinjen av løpet.

SEKSJON L: Rekrutteringsstevner

 

Iht vedtak på Generalforsamlingen 06.02.1999 har styret ansvaret for å koordinere en årlig rekrutteringskonkurranse for pistol og rifle med forenklet regelverk i klubbene. De klubbene som avholder ett slik stevne må rapportere inn resultatene innen 1.oktober slik at de kan sammenstilles til en landsoversikt som blir offentliggjort.

De klubbene som ønsker å arrangere en slik konkurranse, men som ikke selv har pappskiver kan ved henvendelse til NMFs styre få tilsendt ett sett slik at de selv kan kopiere opp nødvendig antall.

a) Norske øvelser:
Det konkurreres i tre øvelser:

Øvelser

Skytestilling

Fri Pistol

Fri

Stående Pistol

Stående

Fin Rifle

Stående

b) Figurspesifikasjoner:
Alle kategorier skal skytes på pappfigurer i Field størrelse (1/2-size)

c) Figuroppsett:
Kylling        25 m
Gris              50 m
Kalkun         75 m
Bukk          100 m

Avstandstoleranse: +/- 2m på alle avstander.

d) Felles bestemmelser:
Skytetid:           2 min.
Avtrekk:            Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.

Alle kategorier skal skytes som en 40-skudds match, dvs 2 ganger 5 skudd på hvert hold.
Det er ikke lovlig å benytte kunstig støtte eller reimer i noen av kategoriene.

e) Poeng
Alle treff med minimum 50% av kulen innenfor figuren gir ett poeng pr. treff, slik at 40 er maksimal poengsum.

f) Premiering
Det oppfordres til at  arrangører premierer lokale vinnere.

De tre personene som har flest treff i hver øvelse på landsoversikten vil få dekket tre starter i neste års Norgesmesterskap. Antallet gratis starter er begrenset til tre for hver enkelt person, således at  premieplassering i flere av øvelsene ikke vil gi økt utdeling. Det er kun personer som ikke tidligere har deltatt på NMFs stevner som vil bli premiert. Dersom skytteren ønsker å skyte mer enn de tre gratis startene på Norgesmesterskapet, må betale ordinær startavgift for disse.

Ikke medlemmer som ønsker å benytte premiene må i det aktuelle året betale kontingent til forbundet, men som rekrutter slipper man å løse den særskilte NMF-lisensen.

g) Spesielle regler for øvelsene "Fri Pistol":
Enhver pistol kamret for kal. .22 Long Rifle rimfire patroner eller større kan brukes.
Det er ikke lovlig å benytte optiske siktemidler. Fri vekt

h) Spesielle regler for øvelsene "Stående Pistol":
Enhver pistol kamret for kal. .22 Long Rifle rimfire patroner eller større,
med åpne eller optiske sikter, herunder diopter og sikter uten forstørrelse (jfr. Aimpoint), kan brukes. Fri vekt

i) Spesielle regler for øvelsene "Fin Rifle":
Enhver rifle kamret for kal. .22 Long Rifle rimfire patroner, med åpne eller optiske sikter kan brukes. Fri vekt

 

 

 

 

SEKSJON M: Grov Rifle Fri

 

a) Norsk øvelse:

Øvelser

Skytestilling

Grov Rifle Fri

Fri

b) Figurspesifikasjoner:
Figurene skal være i ½ størrelse av «full skala».

c) Figuroppsett:
Kylling 200m
Gris 300m
Kalkun 385m
Bukk 500m

Avstandstoleranser +/- 5m på alle avstander.

d) Felles bestemmelser:
Skytetid:         2 1/2min.
Avtrekk:         Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.
Forbud:           Alle typer militærammunisjon med fargemerking, eller ammunisjon der kula
inneholder elementer som vil ødelegge figurene unødig. I tilfelle det oppdages at
figurene kratres mer enn nødvendig, vil skytteren bli nektet å fortsette med
samme type ammunisjon.

e) Spesielle regler for øvelsen Grov rifle fri:
Skytestilling:   Fri skytestilling uten kunstig støtte (som kunstig støtte regnes for eksempel:
reim, skytejakker/-bukser/-sko og tofot). Våpenet skal kun holdes oppe av
skytter under skyting.
Vekt:               Fri vekt
Kaliber:           Øvre kalibergrense; kaliber .400 (10mm), nedre kalibergrense; kaliber .243
(6mm)
Sikter:                         Alle sikter tillatt, unntak: Enhver sikte-innretning programmert til å avfyre
skuddet er forbudt.
Annet:             Lyddemper er tillatt, kompensator/munningsbrems er ikke tillatt.


Previous page: Regelverk
Next page: Internasjonalt Regelverk