Regelverk

Hva er metallsilhuettskyting?

Selve skytingen foregår over 40 skudd i femskuddserier av to minutter, på fire kjente avstander. Figurene er lagd av av stål (hardox) og har form som dyrefigurene kylling, gris, kalkun og bukk. Figurene står i sett (grupper) på fem, og tellende treff får man når riktig figur veltes av underlaget som et resultat av skuddet.  Man skyter kun ett skudd på hver figur i rekkefølge fra venstre mot høyre.

Metallsilhuettskyting deles inn i to hovedgrupper. Den ene er MS-skyting med håndvåpen og den andre er MS-skyting med rifle. Metallsilhuett handvåpen deles igjen inn i tre kategorier: Grovpistol, Finpistol og Fieldpistol. Metallsilhuett rifle deles inn i to kategorier: Grov rifle og Fin rifle.

Hvordan skytes metallsilhuett?

Med håndvåpen

Skytestillingen som brukes er såkalt fri skytestilling uten kunstig støtte. Det vil i praksis si liggende skytestilling uten at våpenet berører bakken. Den mest anvendte skytestilling er såkalt Creedmore stilling. Det innbærer at man ligger på ryggen med bena trukket opp og inn mot baken. Den handen som ikke holder pistolen brukes til støtte for hodet. Våpenet støttes mot leggen mens handen som holder det hviler mot låret. En tredje støttepunkt besørges av albuen som hviler på bakken.

Med fieldpistol

For å tilfredsstille skyttere med kortløpede våpen som ikke egner seg til skyting på de hold man vanligvis forbinder med metallsilhuett har IMSSU innført fieldpistol. Her skytes det i to øvelser med stående skytestilling. Den ene er med åpne sikter og den andre er med kikkertsikte. Holdene er på 25-50-75-100 meter. Det er kun tillatt med Produksjonsvåpen med maks. hylselengde på 35,64 mm (.22 Hornet). I den norske øvelsen Field revolver brukes fri skytestilling.

Med rifle

Internasjonalt skytes grov rifle stående på 200-300-385-500 meter. På grunn av problemer med baner av denne størrelsen her til lands har Norges Metallsilhuett Forbund gjort visse tilpasninger til norske forhold. På begynnelsen av 1980 tallet skjøt man på 120-180-235-300 meter, og dette anbefales i dag benyttet som en erstatning for manglende 500 m bane.

Figurene

Felles for all metallsilhuettskyting både med rifle og pistol er at de har form av dyrefigurene kylling, gris, kalkun og bukk. Naturlig nok vil figurene variere i størrelse med de forskjellige kategoriene. Vanligvis lages figurene ut av ca 3/8" (10 mm) stålplater. Materialkvaliteten som er spesifisert tilsvarer Hardox eller liknende. Dette er påbudt på første hold (50 m kylling) for Grovpistol, og påbudt på alle fire hold for Fieldpistol. Ved kaliber .22 kan det benyttes bløtere stålkvaliteter.

Kategorier, figurstørrelser og avstander

Som full størrelse (1/1) regnes i følge IMSSUs regelverk de figurene man skyter på med grovpistol og grov rifle.

Grovpistol

Skytes internasjonalt med 4 øvelser (Revolver, Produksjon, Stående og Fri II). 

Full størrelse på figuren (1/1). 

Avstander; Kylling-50 m. Gris-100 m, Kalkun-150 m, Bukk-200 m.

Finpistol (kaliber .22 LR)

Skytes internasjonalt med 4 øvelser (Revolver, Produksjon, Stående og Fri II).

Figurene er (3/8) av full størrelse. 

Avstander; Kylling-25 m, Gris-50 m, Kalkun-75 m, Bukk-100 m.

Fieldpistol

Skytes internasjonalt med 2 øvelser (Produksjon og Produksjon Alle Sikter). 

Figurene er (½) av full størrelse.

Avstander; Kylling-25 m, Gris-50 m, Kalkun-75 m, Bukk-100 m.

Grov rifle

Skytes internasjonalt med 2 øvelser (Produksjon og Silhuett). 

Full størrelse på figuren (1/1). 

Avstander; Kylling-200 m, Gris-300 m, Kalkun-385 m, Bukk-500 m.

NMF har utarbeidet program for bedre å passe på baner med 300 meter som lengste avstand. 

Figurstørrelse (3/5) av full størrelse. 

Avstander; Kylling-120 m, Gris-180 m, Kalkun-235 m. Bukk-300 m.

Fin rifle (kaliber .22 LR)

Skytes internasjonalt med 2 øvelser (Produksjon og Silhuett). 

Figurene er av (1/5) av full størrelse. 

Avstander; Kylling-40 m, Gris-60 m, Kalkun-77 m, Bukk-100 m.

Luftpistol (4,5mm eller .5,6 mm)

Skytes nasjonalt i 4 øvelser (Fristil, Stående), Junior og Rekrutt

Figurene er av (1/10) av full størrelse. 

Avstander; Kylling-5 m, Gris-10 m, Kalkun-15 m, Bukk-20 m.

Luftgevær (4,5mm eller 5,6 mm)

Skytes nasjonalt i tre øvelser (Silhuett, Fri og Junior)

Figurene er av (1/10) av full størrelse. 

Avstander; Kylling-20 m, Gris-30 m, Kalkun-38.5 m, Bukk-50 m. NB! Avstandstoleranse for grovpistol og grov rifle er +/- 5 m. Avstandstoleranse for finpistol og fieldpistol er +/- 5% og for Luft er +/- 0,5m.

Internasjonale øvelser

Revolver

Et våpen som er tilgjengelig for salg for alle over disk (ikke customvåpen). 

Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4" og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand.

Produksjon (pistol)

Et våpen som er tilgjengelig for salg for alle over disk (ikke customvåpen).

Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4" og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand.

Stående Produksjon

Samme som ovennevnte, men kun i stående skytestilling. Tohåndsgrep er lovlig.

Fri II (Unlimited)

Et våpen med løpslengde og silktelinje på maksimum 15", og har en vekt i uladet tilstand på maksimum 2041 gram.

Produksjon Alle Sikter (fieldpistol)

Denne skytes stående med produksjonsvåpen med kikkert. Tohåndsgrep er lovlig.

Produksjon (rifle)

Et våpen som er tilgjengelig for salg for alle over disk (ikke customvåpen).

Våpenet har maksimum vekt grov: 4,2 kg og fin:3,5 kg inkludert sikter/kikkert Kan skytes valgfritt med eller uten kikkert.

Silhuett (rifle)

Våpenet har maksimum vekt grov og fin på 4,6 kg inkludert sikter/kikkert Kan skytes valgfritt med eller uten kikkert.

Nasjonale kategorier / øvelser

Disse er etablert som rene norske skyteprogrammer, og finnes ikke beskrevet i det internasjonale regelverket.  Flere av øvelsene er tatt frem i samarbeid med MS-forbundene i Sverige og Finland.

Fri I

Dette er en kategori som skytes bare i Norge og ble innført helt fra starten av. Dette er et standard grov produksjonsvåpen med påmontert kikkert.

Fri II ½ Size

Skytes med grove Fri II våpen m/kikkert på figurer i ½ størrelse.

Junior

Skytes med .22 produksjonsvåpen for juniorer inntil 18 år.

Luftpistol

Alle øvelser skytes med våpen som skal tilfredsstille kravene til luftpistol etter NSFs reglement (UIT).

Luftgevær

Rifle hvor prosjektilet drives av komprimert gass, luft eller CO².  Fri vekt og sikter. Skytetid 2 ½ min.

Finrifle

Skytes nasjonalt med 1 øvelse (Fri)

Figurene er av (1/5) av full størrelse.

Avstander; Kylling-40 m, Gris-60 m, Kalkun-77 m, Bukk-100 m.

Grovrifle

Skytes internasjonalt med 2 øvelser (Produksjon og Silhuett) og nasjonalt med 3 øvelser (Optiske sikter, Åpne sikter og Fri) Optiske sikter og åpne sikter skytes på 

Figurstørrelse (3/5) av full størrelse. 

Avstander; Kylling-120 m, Gris-180 m, Kalkun-235 m. Bukk-300 m.

Grovrifle Fri

Skytes på figurer av full størrelse (1/1). 

Avstander; Kylling-200 m, Gris-300 m, Kalkun-385 m, Bukk-500 m. 

Konvensjonell

Skytes med produksjonsvåpen, men det er ikke tillatt med bolt-action.

Field revolver

Skytes med revolver med maks løpslengde  på 8 1/2 og med hylselengde maks tilsvarende .357 / .44 Magnum.

Klasseinndeling

Pistoløvelsene skytes i følge IMSSUs regelverk i tre ferdighetsklasser; International (INT), A, og B. Rifleøvelsene  har i tillegg en Master klasse.

De norske øvelsene Fri I, Fri II 1/2 Size og Junior skytes uten klasseinndeling.

Konvensjonell, Field revolver og Luftpistol har klassene Int, A, og B.

Luftgevær har klassene Int, Master, A og B.


Previous page: Resultatliste
Next page: Nasjonalt Regelverk